Blue Peach - "Lover game feat. yumeto" (Official Music Video)

MV Blue Peach Debut Single “Lover game feat. yumeto”

撮影監督編集させていただきました。

Director : Koji Okamoto
Producer : Atsushi Maeda
[Cast] Azuki-chan Haruhiro Nakamura Atsushi Maeda yumeto Kei iwaki nimo
[Special Thanks] Ryo Tanaka